Dr Aleksander Winiarski

Dr Aleksander Winiarski

Ortopedia, Chirurgia kręgosłupa

Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Jest członkiem PTOiTr oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Zajmuje się leczeniem operacyjnym schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń kręgosłupa. Jest prekursorem metod endoskopowych w chirurgii kręgosłupa w Polsce.

Wprowadził do codziennej praktyki klinicznej jako jeden z pierwszych w Polsce następujące metody leczenia:
• Usunięcia przepuklin dysku metodą endoskopową (techniką Max More)
• Endoskopowe plastyki dysku techniką Disc FX,
• Endoskopowe wszczepianie implantów dyskowych Gelstix

Zajmuje się leczeniem bólów kręgosłupa metodami blokad okołokręgowych, kriolezji i termolezji jak również leczeniem zmian zwyrodnieniowych stawów za pomocą czynników bogatopłytkowych i komórek macierzystych.

Leczenie operacyjne schorzeń kręgosłupa obejmuje między innymi:

• Korekcje deformacji kręgosłupa (skoliozy)
• Operacyjne leczenie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa
• Złamania urazowe operowane metodami klasycznymi i przez skórnymi
• Złamania patologiczne leczone metodą wertebroplastyki i kifoplastyki
• Stabilizacje kręgozmyków
• Dysektomię i stabilizacje międzytrzonowe

Ponadto między innymi operacje odbarczenia nerwów obwodowych
• zespół cieni nadgarstka
• zespół kanału nerwu łokciowego i kanału Gyona
• operacyjne korekcje deformacji narządu ruchu