Dermatoskopia - AtlantaClinic Lubliniec

Dermatoskopia – badanie zmian skórnych

Dermatoskopia jest to metoda diagnostyczna stosowana do oceny zmian skórnych (również pieprzyków). Pozwala ona bez pobierania wycinków tkankowych stwierdzić, czy dana zmiana barwnikowa jest groźna czy też nie. Ma szczególne znaczenie w diagnostyce złośliwych nowotworów skóry (wczesne stadium), świerzbowca czy czerniaka złośliwego.

Na czym polega badanie?

Dermatoskopia jest całkowicie bezinwazyjna. Lekarz przykłada do badanego obszaru skóry dermatoskop (urządzenie w formie lupy o powiększeniu 10-20x) w celu uzyskania wystandaryzowanych obrazów i ich odpowiedniej oceny. Dzięki nim jest w stanie scharakteryzować widoczne zmiany skórne.

Cena dermatoskopii: 100 zł*